Κάρτες από ζωγραφιές των παιδιών
στοκ
στοκ
στοκ στοκ στοκ
Θ.53 Θ.66

Θ.77

Θ.78

Θ.79

 


Οι κωδικοί Θ.77, Θ.78, Θ.79 
Διάσταση: 16,50 Χ 11 εκ. (διπλωμένη)
Υπάρχουν σε περιορισμένη ποσότητα και η τιμή τους είναι 0.30 λεπτά

Οι κωδικοί Θ.53 και Θ.66
Διάσταση:
14χ 10 εκ. (διπλωμένη)
υπάρχουν σε περιορισμένη ποσότητα και η τιμή τους είναι  0.28 λεπτά

Περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής.


Οι κάρτες είναι εσωτερικά λευκές και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ευχών και λογοτύπου.

Παραγγελίες στο τηλ.: 210 2313473

 


Ενδέχεται κάποιος από τους παραπάνω κωδικούς να έχει εξαντληθεί.
Απαγορεύεται η έντυπη, ηλεκτρονική ή με κάθε άλλο τρόπο ολική ή μερική αναπαραγωγή των παραπάνω σχεδίων χριστουγεννιάτικων καρτών για οποιαδήποτε χρήση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη. Τα σχέδια αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ι.Π.Α.Π “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ” και οι παραβάτες διώκονται ποινικώς βάσει του νόμου 2121/93 και των κανόνων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου περί πνευματικών δικαιωμάτων.