θεοτοκοσ
θεοτοκοσθεοτοκοσθεοτοκοσθεοτοκοσθεοτοκοσ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Aπό τις αρχές σχεδόν της δεκαετίας του '50 η εμπνευσμένη ιδρύτρια Μαρία Αλεξ. Παπάγου έστρεψε την δραστηριότητα της σε μια από τις πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού: τα παιδιά και τους νέους με νοητικές ανεπάρκειες ή και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι με την επιμονή της, την επιλογή ικανών συνεργατών και την εξασφάλιση κρατικών πιστώσεων δημιουργήθηκε το Θεοτόκος. Το ίδρυμα στη μακρόχρονη πορεία του έχει προσφέρει ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα σε πάνω από 5000 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.
Το κέντρο βρίσκεται στο δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της Αττικής. Φοιτούν 400 παιδιά και νέοι, ηλικίας από 5 εώς 25 ετών. Το Ι.Π.Α.Π. Θεοτόκος αποτελεί πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και παρέμβασης, δημιουργούν ποιοτικά προγράμματα προσπαθώντας πάντα να εξασφαλίσουν μικρή αναλογία μεταξύ εξυπηρετούμενων και προσωπικού. Η αναλογία σήμερα στις μικρές ηλικίες είναι 1 λειτουργός αποκατάστασης προς 5 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 8 για τους εφήβους και νέους που έχουν εκπαιδευτεί ήδη αρκετά στους βασικούς τομείς. Η κατάσταση της νοητικής υστέρησης απαιτεί εξατομικευμένη και μακρόχρονη παρέμβαση για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ο αριθμός του προσωπικού είναι περίπου 100 άτομα.

ΤΟ Ι.Π.Α.Π. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες - Συμβουλευτικός Σταθμός
διάγνωσης και στήριξης των Παιδιών και των Οικογενειών τους.

Υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης Πρόγραμμα "Η μήτις"
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης.

Ειδικό Παιδαγωγικό
Τμήμα για παιδιά από 5 εως 12 ετών που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε σχολικό πλαίσιο.

Προεπαγγελματικό
Τμήμα για εφήβους από 12 εώς 16 ετών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη μέση εκπαίδευση.

Επαγγελματική Κατάρτιση
Για νέους άνω των 16 ετών σε δεκαπέντε εργαστήρια που αποτελούν ένα εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για νέους με νοητική υστέρηση πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας.

Τμήμα Εργασιακής Τοποθέτησης
Νέοι που επιθυμούν να εργαστούν στις κοινότητες όπου ζούν, βρίσκουν κατάρτιση σε εργοδότες εκτός ιδρύματος μαζί με συνεχιζόμενη ψυχοεκπαιδευτική στήριξη.

Επιπλέον Προγράμματα
Όλα τα τμήματα εμπλουτίζονται από προγράμματα ειδικής γυμναστικής και κίνησης, μουσικοθεραπείας, θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών και οδηγισμού.